Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun
Faluappen ny mobilapp Falun

Faluppen stödjer EUs krav på säkrare kortbetalningar

Från och med den 14 september 2019 börjar det nya EU-direktivet PSD2 för säkrare kortbetalningar att gälla. Dessa nya regler innebär, i praktiken, att det inom EU inte längre kommer vara möjligt att genomföra en kortbetalning online med endast dina kortuppgifter.

Den nya regeln, Payment Services Directive 2 (PSD2), kräver starkare kundautentisering (Strong Custumer Authentication) – helt enkelt mer bevis för att ett kortköp görs av kortets ägare. Faluappen och vår betaltjänst Stripe stödjer så klart PSD2 och kravet på starkare kundautenticering.

Läs mer om säkrare kortbetalningar i Faluappen här.