Parkerade bilar på var sida i ett grönskande Falun

Om Falu P

Falu P AB är Faluns största parkeringsförvaltare och ansvarar för cirka 13 000 parkeringsplatser i centrum med omnejd. Ungefär 3 600 av dessa är allmänna parkeringsplatser. Därtill samordnar vi bevakningen på all gatumark i Falu kommun samt på enskilda aktörers tomtmark utanför centrum.

Bolaget ägs till 51 % av den ekonomiska föreningen Parkera i Falun och till 49 % av Falu kommun.

Vår vision

Vårt viktigaste mål är att bidra till ökad tillgänglighet och en positiv utveckling av Falun och dess verksamheter.

Vi jobbar för att du som parkerar i Falun ska känna att det är:

– lätt att hitta en plats
– lätt att betala och
– tryggt och snyggt.

Vårt arbete

Vårt arbete är i första hand inriktat på service för besökare. Parkeringsavgifter tas främst ut för att finansiera skötsel och underhåll, och varieras för att styra flödet på de mest attraktiva platserna samt stimulera användningen av övriga. Vi anlitar parkeringsbevakningsbolaget Aimo Park för övervakning av våra parkeringsplatser.

Miljöarbete 

Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete och därmed minska klimatpåverkan. Vi strävar efter att, i så stor utsträckning som möjligt, agera i förebyggande syfte. Gällande lagstiftning är lägstanivå och våra medarbetares engagemang är den viktigaste drivkraften när vi arbetar för att oupphörligt höja ambitionsnivån i vårt miljöarbete.  

Vi ska:
– Bidra till minskade utsläpp och buller från onödig söktrafik i Falu stadskärna
– Bedriva parkeringsverksamhet med minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan
– Ha en miljöanpassad kontorsverksamhet. 

Detta når vi genom att:
– I nära samarbete med våra ägare, kunder och samarbetspartners arbeta för att ständigt utmana och minska vårt gemensamma klimatavtryck
– Miljöfrågor integreras i den dagliga verksamheten
– Vi har god kännedom om gällande lagar och rekommendationer
– Våra medarbetare hålls väl uppdaterade om vilken miljöpåverkan just deras arbete ger upphov till och hur de på bästa sätt kan begränsa densamma
– Vi utvecklar betalsystem, beläggningsindikator och parkeringsplatsers placering för att minska söktrafik
– Vi samnyttjar parkeringsplatser som ett alternativ till att bygga fler platser.

Frågor?

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss.

Du kan också ta en titt bland våra vanliga frågor och se om du hittar ditt svar där.

Organisationsnummer: 556783-0632.