Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun

Aktuellt

Angående parkering vid Norra Järnvägsgatan

Då vi mottagit många frågor gällande parkeringen vid Willys Svalan vid Norra Järnvägsgatan vill vi informera om att denna parkering ej är Falu P’s samt att vi ej administrerar den. Frågor gällande denna parkering hänvisar vi därför till SmartParks kundservice: 0771-808880

Byten av betalautomater försenade

Det planerade bytet av Falu P’s betalautomater i Falun har blivit försenat på grund av ett hårdvarufel hos leverantören. Förhoppningen är att bytet kommer att genomföras med start nästa vecka, alltså 19-23 februari. Betalautomaterna vid Holmtorget, Bergsskolans p-hus samt vid Grand Hotel är ur drift tills bytet genomförs men övriga betalautomater är fortsatt funktionella. Du hittar var

P-avgift på Vallmansgatan

Från och med den 15 februari är Vallmansgatan avgiftsbelagd. P-avgiften blir densamma som på angränsande områden, det vill säga 5kr/h måndag-lördag 08.00-18.00.

En infart till ett parkeringsgarage med skylten Falangaraget ovanför.

EasyPark i Falangaraget

From idag, onsdag den 24 januari, fungerar EasyPark som betaltjänst för automatisk kameraparkering i Falangaraget. Är du redan kameraparkeringskund hos dem är det bara att köra in och parkera! Vill du veta mer om deras p-tjänster läser du det på easypark.se För att slippa extra avgifter i samband med parkering, ladda ner Faluappen och godkänn kameraparkering. Mer info hittar du på

Nya betalautomater i Falun

I januari byts Falu P’s betalautomater i Falun ut. Nya mer digitala biljettautomater kommer att ersätta nuvarande. Förutom att de är papperslösa och att du anger ditt registreringsnummer direkt i automaten så kommer du också att kunna betala din p-avgift med swish.I samband med att betalautomaterna byts ut kommer de som används i mycket låg utsträckning att försvinna. Det blir endast mobil

Stannande och parkeringsförbud Mäster Jons gränd

Med anledning av drift- och underhållsproblem på Mäster Jons gränd råder nu, från 12 januari, stannande och parkeringsförbud där. Detta beror bland annat på att diverse fordon, exempelvis sopbilar, har problem att ta sig fram.

parkeringsskylt

Nya felparkeringsavgifter

Kommunfullmäktige har fattat beslut om revidering av felparkerings- och kontrollavgifter i Falu kommun. Ett beslut som tidigare missats och som gjort att vissa parkeringsböter som delats ut sedan 2020 haft för hög avgift. År 2020 fattade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett beslut om att höja spannet för felparkerings- och kontrollavgifterna på kommunal kvartersmark. Senare

Endast mobil betalning på Holmtorget

Från torsdag 7 december gäller endast mobil betalning på Holmtorget. Detta beror på att betalautomaterna på Holmtorget just nu är ur funktion på grund av ett havererat elskåp. Under tiden som arbetet pågår med dem är det endast mobil betalning som gäller. På de parkeringar som Falu P förvaltar kan du betala din parkering med: • Faluappen – Faluns egen lokalproducerade P-app, inga extra

parkeringsskylt

P-platser för allmänheten tillbaka på Östra Hamngatan

Parkeringsplatserna på Östra Hamngatan utanför bland annat Subway och biografen gjordes tidigare i år om till taxiplatser. Dessa har nu, bland annat efter ett initiativ av Falu P, återigen blivit tillgängliga för allmänheten. I september blev de fyra platserna i körriktning mot Fisktorget återigen tillgängliga för allmänheten och från och med 22 november är även de fyra platserna närmast ån

Betalautomaten vid Gamla Posten är tillbaka

Som Falu P tidigare informerat om har ambitionen varit att återställa en betalautomat vid Gamla Posten, efter de tidigare arkeologiska utgrävningarna på platsen. Nu är en betalautomat åter på plats och kan användas. Det har funnits önskemål från invånare i Falun att återställa en betalautomat på platsen - och nu är det alltså gjort. Den är placerad i anslutning till den lilla röda