Samarbeten

Falu P är ett lokalt förankrat företag som är verksamt i Falun specifikt och som verkar för Falubon och kommunen i allmänhet. Vi samverkar med olika aktörer för att främja Falun.

När det kommer till samarbeten premierar vi aktiv ungdom. Vi tänker på social hållbarhet och vill stötta ungdomar och ett välmående föreningsliv på ungdomsnivå.

För närvarande samarbetar Falu P med följande föreningar/initiativ

Falu IF Ishockey
Öronmärkt till de olika ungdomslagens klubbkassor och går därmed oavkortat till ungdomsdelen av hockeyföreningen.

Falu BS Fotboll
Falu BS har under flera år anordnat nattfotboll, med syfte att lokala ungdomar ska ha något givande och utvecklande att göra på sommarkvällar. Detta samt även deras projekt ”trygga transporter”, som handlar om att transportera ungdomsspelare till bortamatcher, är två projekt som Falu P är med och stöttar.

Gymnastikföreningen Gymnos
Gymnos är en lokal gymnastikförening med ett stort antal aktiva utövare såväl som ledare. Många av ledarna är relativt unga och får via detta viktigare erfarenheter med sig inför vuxenlivet.

Flexbert
Tillsammans med företag, kommuner och föreningar förser Flexbert barn runtom i Sveriges förskolor och skolor med reflexprodukter, för en ökad trygghet i trafiken.

Aktiv skola
Aktiv Skola förmedlar aktuellt och relevant material kostnadsfritt till alla skolor och har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning.

Nattvandrarna Falun
Nattvandrarna Sverige är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation med lokala grupper och föreningar. Syftet och målet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor som rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk.

Kontakt

Om du är ansvarig för en förening eller dylikt och skulle vara intresserad av ett samarbete kan du maila niklas@falup.se