Skylt med nummer till Falu P

Kontakt

Har du frågor, tips eller kanske förslag till kommande uppdateringar av Faluappen? Välkommen att höra av dig via formuläret.

För ärenden som gäller överklagan eller felanmälan se istället Q-parks kontaktinformation på denna sida.

Kontakt P-övervakning

Q-Park är Falu P:s entreprenör för parkeringsövervakning. De hanterar alla ärenden som rör kontrollavgifter på tomtmark.

Om du fått en parkeringsanmärkning på gatumark och vill överklaga den är det endast Polisen som har möjlighet att hjälpa dig, tel: 114 14.

Q-PARKS KUNDTJÄNST
Telefon 0771-96 90 00

Q-PARKS FELANMÄLAN
Telefon 0771-96 90 01
(ex vid hjälp med utcheckning eller vid fel på automaten)
Öppet dygnet runt

Q-PARKS ÖVERKLAGAN
Telefon 0771-96 90 02
(står det på ”boten” att du ska kontakta Polisen kan inte Q-park hjälpa dig)
Öppet helgfri vardag mellan kl 9–12

Mer information hittar du på Q-Parks webbplats

 

Föredrar du en annan kontaktväg?

(Endast ärenden som INTE rör felanmälan eller överklagan)

FALU P AB
E-post info@falup.se    Telefon 070 252 59 66    Adress: Box 1050, 791 10 FALUN

FALUAPPEN
Projektledare Krister Persson   E-post info@faluappen.se