Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun

Stannande och parkeringsförbud Mäster Jons gränd

Med anledning av drift- och underhållsproblem på Mäster Jons gränd råder nu, från 12 januari, stannande och parkeringsförbud där. Detta beror bland annat på att diverse fordon, exempelvis sopbilar, har problem att ta sig fram.