Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun

Parkering mot färdriktningen är förbjudet

I hela Sverige.

Samma trafikregel gäller således i Falun och regeln finns till för att undvika onödiga olyckor. Parkering mot färdriktningen är trafikfarlig, därför är bötesbeloppet högt. Parkerar du mot färdriktningen och får en bot eller anmärkning för det misstaget, ska du aldrig upprepa det igen.

I Transportstyrelsens broschyr ”Stanna och parkera” står det att:
Det är endast tillåtet att stanna eller parkera på höger sida av vägen i färdriktningen.

En bil som parkeras mot färdriktningen kan orsaka allvarliga olyckor både när föraren ska navigera bilen över till fel sida av vägen och när bilen står parkerad. Fordon som står åt fel håll är även svårare att upptäcka i mörker, eftersom de ej har reflexer framtill.

Det finns dock undantag: Om vägen är enkelriktad, eller om det finns ett järnvägs- eller spårvagnsspår på höger sida, får parkering ske på vänster sida av vägen.

Nu vet du varför du ej får parkera mot färdriktningen (och varför det är dyrt).