Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun

Parkera rätt på Myntgatan och vid konditori Focus

Information om den nya parkeringssituationen vid Myntgatan och i synnerhet vid Konditori Focus.

Skarp bevakning av området kommer att påbörjas under vecka 15.

Två p-platser med särskilda regler har skapats innanför gång och cykelväg vid Focus för Focus kunder. Se karta.

Den ena är till för rörelsehindrade och endast rörelsehindrade personer som besöker Focus och den andra är till för varuleveranser och/eller större inköp hos Focus. För övrigt är det parkeringsförbud på hela området.  Observera! P-förbudet gäller på hela området, parkerar man jämte Focus fönster står man på gångbana med p-förbud och kan bötfällas.

Kommunen har ordnat 3 avgiftsfria parkeringsplatser med max 20 min p-tid vid Kulturhusets parkering. Se karta. Parkera gärna där om du ska hämta fikabröd eller besöka någon av de andra verksamheterna som ligger längs med Myntgatan.

Vill du sitta mer än 20 minuter och fika eller ta en längre shoppingtur i området kan du nyttja någon av de 160 p-platser som finns längs med Myntgatan och vid Kulturhuset tio14.

Hitta fler p-platser på vår parkeringskarta.

Beslut om att detta skulle genomföras dvs bredda gång- och cykelvägen längs Myntgatan förbi Focus och skapa ett huvudcykelstråk finns med i ”Cykelplan för Falu kommun” som antogs i kommunfullmäktige den 10 april 2014. Det är ett politiskt beslut vi rättar oss efter. De gamla parkeringsplatserna vid Focus byggdes bort till fördel för den nya cykelvägen. Därtill kunde en ny busshållplats samt dubbla körbanor skapas och den sammanvägda tillgängligheten till centrum förbättrades.