Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun
parkeringsskylt

P-platser för allmänheten tillbaka på Östra Hamngatan

Parkeringsplatserna på Östra Hamngatan utanför bland annat Subway och biografen gjordes tidigare i år om till taxiplatser. Dessa har nu, bland annat efter ett initiativ av Falu P, återigen blivit tillgängliga för allmänheten. I september blev de fyra platserna i körriktning mot Fisktorget återigen tillgängliga för allmänheten och från och med 22 november är även de fyra platserna närmast ån det.
– Jag är tacksam över att politiken har utvärderat och agerat snabbt i denna fråga, detta kommer komma till stor nytta för verksamheterna i närområdet, säger Patricia Wallin-Granhagen, VD Falu P.