Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun

P-avgift på Vallmansgatan

Från och med den 15 februari är Vallmansgatan avgiftsbelagd. P-avgiften blir densamma som på angränsande områden, det vill säga 5kr/h måndag-lördag 08.00-18.00.