Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun

Nya regler och avgifter på 6 parkeringsområden

Tillgängligheten ska förbättras genom att rotationen av parkerade bilar ökar.

Syftet med förändringarna är att förbättra parkeringssituationen för allmänheten, öka tillgängligheten och jämna ut beläggningen för hela parkeringsbeståndet samt förtydliga syftet med varje parkeringsområde.

Falangaraget

Först ut är Falangaraget som får ny max p-tid på 4 timmar i stället för 24 timmar och taxan per timme går från 10kr/h till 20kr/h. Falangaraget är till för de som ska besöka verksamheterna i och runt Falangalleria. Behöver man stå parkerad längre än 4 timmar väljer man ett annat parkeringsområde.

56 parkeringsområden i centrala Falun

I centrala Falun finns, just nu, 31 olika parkeringsanläggningar och därtill 25 kantstensparkeringar.  Totalt har Falun 56 olika sk parkeringsområden med olika antal p-platser. Totalt ca 3000 p-platser med olika nyttjandegrader.

När efterfrågan på parkeringar ökar måste vi tillsammans bli bättre på att nyttja alla platser som finns och jämna ut nyttjandegraden på alla områden.

Falu P arbetar därför med att alla parkeringsområden ska nyttjas så mycket som möjligt och att det alltid ska finnas en plats ledig när man behöver det, allra viktigast är det för parkeringsområden i de mest centrala delarna av staden. För att styra och reglera användandet kan Falu P tydliggöra varför parkeringsområdet finns, vilka behov det ska täcka, och därutöver använda avgifter och parkeringstid för att skapa rotation.

Det finns alltså 56 parkeringsområden att välja bland. Taxor och max p-tid varierar. Alla parkeringar i Falu Ps bestånd syns på falup.se.

Nya taxor

Förutom Falangaraget ändras taxorna på parkeringarna runt Hotel Bergmästaren, Hotel Falun, Grand Hotel, Trumbäckengaraget och i Bergskolans P-hus. Samtliga områden för en höjning med 5kr/h vilket betyder att parkering vid hotellen kommer att kosta 15kr/h och i Bergskolans p-hus 10kr/h.

Utfallet av de nya reglerna och avgifterna kommer att utvärderas efter 6 månader för att se om de gett förväntat resultat.

Arbetsplatsparkering

Arbetar du i centrum och behöver en p-plats för att parkera en längre tid har Falu P alternativ för det. Välkommen att kontakta oss på minparkering@falup.se eller 023-10880.