Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun

Nya cykelparkeringar i centrala Falun

Falun jobbar för att bli en cykelstad för såväl pendlare som cyklister. Falu P och Falu kommun har under våren genomfört en del av satsningarna inom projektet ”Falu cykelkommun”. Målet är att göra det enklare att cykla i och till centrum.

I centrum har flera cykelparkeringar bytts ut till nya moderna varianter där det går att låsa fast cykeln, exempelvis vid Stadshusgränd, Rådhusplatsen och Slaggatan. Allt för att göra det lättare och säkrare för falubon att parkera sin cykel. I förlängningen bidrar det förhoppningsvis också till minskade stölder. För att undvika att cykelställen flyttas eller välts är flera av de nya cykelställen fastmonterade i marken.

– Efter en tids arbete med projektet är vi väldigt glada att cykelställen kommer upp. Vi ser fram emot att de används flitigt av alla cykelglada falubor! säger Anna-Lena Söderlind, Trafikplanerare på Falu kommun.

Cyklar räknas som fordon och får därför enligt lag inte parkeras där det råder parkeringsförbud. I centrala Falun är det förbjudet att parkera överallt, utom vid särskilt markerad plats såsom vid en P-skylt eller inom cykelparkering. Falu P har i sitt uppdrag att vara med och styra upp parkeringsplatser för alla fordonsslag.