Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun

Ny skyltning på Hyttgatan

Information till dig som parkerar på Hyttgatan.

På Hyttgatan, mellan Nybrogatan och Magasinsgatan, har det nyligen satts upp ny skyltning för ”Klass 1”. Den blå skylten är ett påbudsmärke som berättar att parkering endast är tillåten för personbil klass 1.

Transportsyrelsen berättar på sin hemsida:
”Personbil klass I är en bil byggd huvudsakligen för persontransport.”

Läs mer om personbil klass I på Transportstyrelsens hemsida

För dig som ska parkera husbil eller lastbil föreslår vi Bangården, där bland annat dessa fordonsslag är tillåtna.

Du kan se flera av våra områden på parkeringskartan.