Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun

Ny betaltjänst för parkeringsavgift i Falun

I Falun kan man just nu erlägga sin parkeringsavgift via betalautomater ca 49 st (både kort och mynt) se karta. Faluappen, Faluns egna app som är helt kostnadsneutral för användaren och SMS Parks app eller SMS-tjänst.
Därtill finns det områden såsom Falu lasarett, vårdcentralerna och bostadsrättsföreningar som ligger utanför Falu Ps bestånd och som har andra betallösningar.

SMS Park är uppköpta av EasyPark
och deras app försvinner från marknaden

Styrelsen för Falu P fattade nyligen beslut om att EasyPark ersätter SMS Parks tjänster inom Falu Ps bestånd.
From den 1 januari 2021 gäller alltså inte SMS Parks betalsätt längre och den ersätts av EasyPark som är den app på den svenska marknaden som har störst andel användare. Den återfinns även i andra länder och på ett stort antal språk, samtidigt som de erbjuder flest varianter av betalsätt. I appen kan man förutom betalkort även använda bl.a. Swish och Apple Pay, men de har även fler sätt att betala på.

Om man saknar en smartphone har EasyPark förutom sms-parkering även talsvar där man kan ringa ett telefonnummer och knappa in uppgifterna för att starta sin parkering. Dessa möjligheter kompletterar Faluappen som endast är en app och det är också så som styrelsen resonerat när de valde Easy Park.

För mer information EasyPark se www.easypark.se.

Faluappen – inga extra avgifter
Easy Park kommer ta ut serviceavgifter för vissa av sina tjänster medan Faluappen, Faluns egen lokalproducerade parkeringsapp, fortsatt finns kvar och den kostar inget extra att använda, endast parkeringsavgiften.

Falu P kommer succesivt att byta ut betalskyltar område för område och vi räknar med att vara klara runt årsskiftet. Tills dess att alla skyltar är utbytta fungerar SMS Park app och SMS-tjänst.