Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun

Ingen parkering på Stora Torget under studenten 2020

I år kommer det inte vara tillåtet att parkera på Stora torget i Falun i samband med studenten, vilket vanligtvis är en tradition i Falun.

På grund av Coronapandemin, där regeringen på Folkhälsomyndighetens inrådan har beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare, så kommer ingen dispens att gälla för parkeringstillstånd på Stora torget. Beslutet är taget av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

För information kring hur firandet arrangeras i övrigt hänvisar vi till Falu Kommun eller till respektive gymnasium.