Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun
Två parkerade bilar längs med trottoarkanten

Här får du parkera

I centrala Falun, inom zonen för parkeringsförbud, är det endast tillåtet att parkera på särskilt anvisad plats.

Se vilka parkeringsområden vi har på vår karta.

p-skylt

P-skylten utan tilläggstavlor innebär att det är tillåtet att parkera i max 24 timmar.

Om skylten har tilläggstavlor kan de ändra till exempel den tillåtna maxtiden för parkering, eller vad som gäller kring avgift på området. Finns ingen tilläggstavla om avgift är området avgiftsfritt.

Det är alltid ditt ansvar att kontrollera skyltarna vid området du vill parkera inom. Skyltarna avgör vilka regler som gäller.

Bra att veta

Observera att det finns ett antal parkeringsregler och det är ditt ansvar som bilförare att känna till dem. Läs mer om parkeringsregler i Transportstyrelsens broschyr ”Stanna och parkera”.

Läs mer om parkeringsregler bland våra vanliga frågor.