Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun

Domstolsbeslut sätter praxis: rätt registreringsnummer kundens ansvar

Domstolsbeslutet från Stockholms Tingsrätt 2018-09-13 sätter praxis för ansvar kring att ange rätt uppgifter i samband med köp av parkeringsbiljett. Tingsrätten beslutade att kunden ansvarar för att ange korrekt registreringsnummer. Beslutet baserades på tidigare praxis där kunden ansvarar för att en fysisk parkeringsbiljett är synlig vid kontrolltillfället.

Detta innebär att du som betalar din parkering med exempelvis mobilapplikation eller SMS, själv ansvarar för att ange rätt registreringsnummer.

Tänk också på att andra uppgifter ska anges korrekt, såsom zonkod för parkeringsområdet och kortuppgifter.