Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun

Parkera rätt i Falun – Datumparkering & P-förbudszon

I Falu kommun gäller områdesreglerande lokala trafikföreskrifter. En av dessa anger att det alltid är förbjudet att parkera i de centrala stadsdelarna om inget annat anges med skyltning på platsen. En annan anger att datumparkering gäller inom tätorten.

Vad innebär det för dig som parkerar?

Kartan nedan visar Faluns datumparkeringszon i orange samt p-förbudszon i rött.

Inom området med parkeringsförbud, gäller inte datumparkering. Vid områdesreglering finns ej skyltar uppsatta på varje gata, utan de sitter vid infarter. Det är inte tillåtet att upprepa samma skyltning inom en områdesreglering, utan en skylt gäller och den ska sitta vid infarten till området.

Förbud mot att parkera fordon

Område med förbud mot att parkera fordon.
Slut på område med förbud mot att parkera fordon.

Skylten betyder att det är förbjudet att parkera fordon till dess att märket ”slut på område med förbud mot att parkera fordon” syns.

Att parkera innebär att ställa upp ett fordon med eller utan förare. Undantag gäller om man gör det för att trafikförhållandena kräver det; för att undvika fara; för att låta en passagerare stiga i eller ur fordonet eller för att lasta av eller på gods.

Här gäller förbud mot att parkera fordon:

Länk till lokal trafikföreskrift om förbud mot att parkera fordon i Falu centrum.

Datumparkering

Område med datumparkering.
Slut på område med datumparkering.

Skylten betyder att datumparkering gäller till dess att märket ”slut på område med datumparkering” syns.

Det innebär att det är förbjudet att parkera på den sida av vägen som har jämna adressnummer på dagar med jämnt datum och på den sidan av vägen som har udda adressnummer på dagar med udda datum.

Datumparkeringen är till för att kunna underhålla gatorna.

Här gäller datumparkering:

Länk till lokal trafikföreskrift om datumparkering i Falu tätort.

Notera att datumparkering även gäller i delar av Lilla Källviken som inte ryms inom kartan ovan.
Länk till lokal trafikföreskrift om datumparkering i Lilla Källviken.