Villkor för faktura i Faluappen

Utställd faktura betalas inom 30 dagar. Påminnelseränta debiteras med 8%. Vid postfaktura tillkommer 49kr i fakturaavgift. 

Sökanden ansvarar för att firmatecknare godkänt inskickad ansökan. 

Sökanden ansvarar själv för att lägga in samt ta bort rätt användare för nyttjande av fakturabetalning. Användaren ansvarar för att endast nyttja fakturabetalning för korrekt företag samt korrekt parkeringstillfälle. 

Ansökan nekas t.ex. om fel uppgifter angetts, om angiven e-postadress ej tillhör företaget eller om företaget saknar tillräcklig likviditet. 

För att radera ditt företagskonto i Faluappen, kontakta Falu P AB på info@falup.se eller 023-108 80.