Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun

Betalautomaten vid Gamla Posten är tillbaka

Som Falu P tidigare informerat om har ambitionen varit att återställa en betalautomat vid Gamla Posten, efter de tidigare arkeologiska utgrävningarna på platsen. Nu är en betalautomat åter på plats och kan användas.

Det har funnits önskemål från invånare i Falun att återställa en betalautomat på platsen – och nu är det alltså gjort. Den är placerad i anslutning till den lilla röda byggnaden vid parkeringen, på kortsidan riktad ned mot parkeringens infart från Trotzgatan.
– Det känns jättebra att kunna säga att vi kan uppfylla Falubornas önskemål kring detta, sa Patricia Wallin-Granhagen, VD Falu P, i samband med att arbetet kring detta påbörjades.

Arbetet i fråga har gått väldigt snabbt tack vare goda insatser och samarbeten från olika parter, däribland Falu P, Aimo Park, Falu kommun samt Falu Energi & Vatten.

Falu P har utöver den vid Gamla Posten i dagsläget 15 olika betalautomater i centrala Falun, samt två vid Lugnetområdet. Var du hittar dessa kan du se på denna karta:
Karta Falu P:s betalautomater