Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun

Betalautomat på Gamla Posten på väg tillbaka

I samband med det tidigare arbetet på parkeringen vid Gamla Posten togs betalautomaten som fanns där bort. Önskemålen från medborgarna i Falun har varit många om att få tillbaka den – och det arbetet är nu påbörjat.
-Det känns jättebra att kunna säga att vi kan uppfylla Falubornas önskemål kring detta, säger Patricia Wallin-Granhagen, VD Falu P.

Ett förberedande arbete initierat av Falu P med att bland annat planera dragningen av elektricitet samt bestämma placeringen för betalautomaten är påbörjat. Det finns i dagsläget ingen tidsplan för när arbetet ska vara klart och betalautomaten är funktionell igen, men ambitionen är att få den på plats så fort som möjligt.

Tills dess har Falu P i dagsläget 15 olika betalautomater i centrala Falun som kan användas istället, samt två vid Lugnetområdet. Var du hittar dessa kan du se på denna karta:
Karta Falu P:s betalautomater

På bilden syns Patricia Wallin-Granhagen Falu P, Catarina Nilsson AIMO Park, Tony Eriksson Falu kommun samt Per Nilsson Falu kommun.