Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun

Aktuellt

Ingen smartphone krävs för betalning med SMS eller talsvar

Visste du att du kan betala parkeringen med SMS eller talsvar även om du inte har någon smartphone. SMS- och talsvar tjänsterna kräver inga smarta funktioner, bara SMS som finns i alla mobiltelefoner. Det behövs däremot ett svenskt personnummer för att kunna betala med SMS eller talsvar. Läs om våra betalsätt på sidan "Betalsätt".

Två parkerade bilar längs med trottoarkanten

Här får du parkera

I centrala Falun, inom zonen för parkeringsförbud, är det endast tillåtet att parkera på särskilt anvisad plats. Se vilka parkeringsområden vi har på vår karta. P-skylten utan tilläggstavlor innebär att det är tillåtet att parkera i max 24 timmar. Om skylten har tilläggstavlor kan de ändra till exempel den tillåtna maxtiden för parkering, eller vad som gäller kring avgift på

Höstlovsaktiviteter? Gör dig redo att parkera i Falun

Ska du in till Falun på höstlovsaktiviteter? Vad kul, välkommen! Gör dig redo för att parkera i Faun, så slipper du fundera på det när ni står på plats. Läs mer om våra betalsätt

Fler P-platser i Falu centrum – MC-platserna huvade

MC-boxarna på Hälsingtorget och Holmtorget är nu huvade för vintersäsongen och tillgängliga som vanliga parkeringsplatser. Detta tillför 7 extra parkeringsplatser i centrum under vinterhalvåret. De två MC-boxarna som finns på Fisktorget är fortsatt tillgängliga året runt.

Nya linjer i Falangaraget

Nu är linjerna i Falangaraget helt nymålade och garaget städat. Passa på att parkera i Falangaraget när du ska in till stan för ditt ärende.

Nya regler och avgifter på 6 parkeringsområden

Tillgängligheten ska förbättras genom att rotationen av parkerade bilar ökar. Syftet med förändringarna är att förbättra parkeringssituationen för allmänheten, öka tillgängligheten och jämna ut beläggningen för hela parkeringsbeståndet samt förtydliga syftet med varje parkeringsområde. Falangaraget Först ut är Falangaraget som får ny max p-tid på 4 timmar i stället för 24 timmar och

Falun Lyfter den 24 september

Evenemanget ”Falun Lyfter” går av stapeln den 24 september. För dig som vill ta bilen till stan finns det flera parkeringsalternativ, till exempel Bergsskolans P-hus, Promenaden, Bangården och Gamla Posten. Se alla våra parkeringsområden på parkeringskartan. Läs mer om evenemanget på Centrala Stadsrums hemsida. MC-boxar För dig som vill ta MC till eventet finns MC-boxar som

Parkeringsplatser försvinner på Östra Hamngatan

Måndag den 26 september försvinner P-platserna på Östra Hamngatan till förmån för brygga mm i Å-rummet. Under hösten kommer arbete med att förstärka muren vid ån utefter Östra Hamngatan att utföras. Östra Hamngatan hålls öppen under och efter byggnationerna för biltrafik men de 20 parkeringsplatser som tillfälligt funnits utefter gatan försvinner. Förhoppningen är att arbetet och

Här får du inte stanna eller parkera

I trafikförordningen finns bestämmelser om hur man får stanna och parkera sitt fordon. Huvudprinciperna är att man ej får stanna eller parkera så att fara uppstår eller så att man hindrar eller stör andra. Det är förbjudet att parkera så att ditt fordon står utanför en parkeringsruta med något hjul,på allmänna platser utanför vägen, till exempel i diken, i skiljeremsor, i parker,

Granny Goes Street lördag 3/9

På lördag den 3 september blir stan återigen fest när Granny Goes Street håller i gång. Gör dig redo så blir det lättare att hitta parkeringsplats under festligheterna! I och med evenemanget är parkeringen vid Kulturhuset Tio14 avstängd. Det finns däremot många andra parkeringsalternativ i centrum, för dig som vill ta bilen till festivalen. Du som vill parkera i stan hänvisas i stället