Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun

40 nya parkeringsplatser i Falu centrum

Ett av stadens avgiftsfria parkeringsområden, Bangården, har utökats med 40 nya p-platser. Parkeringsområdet som ligger intill Magasinet har delats upp med så kallade skepp och en yta som tidigare var till stor del oanvänd har gjorts om till parkeringsplatser. Parkeringen är flitigt nyttjad varför det är bra att Falu kommun snabbt och enkelt gjorde om en outnyttjad del till fler parkeringsplatser.

Parkeringsplatserna är avgiftsfria och du får parkera max 7 dygn på dem, samma regler som i det övriga området. Av dessa är 3 platser för personer med rörelsehinder.