Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun

Parkeringsplatser försvinner på Östra Hamngatan

Måndag den 26 september försvinner P-platserna på Östra Hamngatan till förmån för brygga mm i Å-rummet.

Under hösten kommer arbete med att förstärka muren vid ån utefter Östra Hamngatan att utföras.

Östra Hamngatan hålls öppen under och efter byggnationerna för biltrafik men de 20 parkeringsplatser som tillfälligt funnits utefter gatan försvinner.

Förhoppningen är att arbetet och brygga kommer att vara färdigställt till Å-festen 2023.

Mer information om byggnationer och förändringar i samband med Å-rumsprojektet kommer från Kommunens kommunikationskontor. Läs mer på Falu kommuns hemsida.

Kontakt:

Daniel Klöfkorn
070-265 01 75
daniel.klofkorn@projektledarbyran.se

Projektledarbyrån Dalarna AB
Kaserngården 4
791 40 Falun
www.projektledarbyran.se