Frequently Asked Questions

Find our frequently asked questions here.

If you can’t find the answer to your question, please contact us

Faluappen - fakturabetalning (företag & organisationer)

Hur ansöker jag om fakturabetalning i Faluappen?

Företag och organisationer har möjlighet att ansöka om fakturabetalning i Faluappen. Ansökan görs här i Faluappen via sidan “Företag”.

Gör så här för att ansöka om faktura i Faluappen:

1. Öppna Faluappen och logga in vid behov.

2. Tryck på de fyra strecken längst ned till höger i menyn.

3. Tryck på ”Företag”.

4. Fyll i uppgifterna och godkänn villkoren.

5. Tryck på ”Ansök”.

Hur använder jag fakturabetalning i Faluappen?

Företag och organisationer har möjlighet att ansöka om fakturabetalning i Faluappen.

När ansökan är godkänd kan du börja nyttja fakturabetalning för företaget.

Så här använder du faktura som betalsätt i Faluappen:

1. Öppna Faluappen och logga in vid behov.

2. Tryck på de fyra strecken längst ned till höger i menyn, eller ”Betalsätt” till höger om ”snurran”.

3. Välj det betalsätt du önskar genom att trycka på ikonen till vänster om betalsättet.

4. Kontrollera att rätt betalsätt syns till höger om ”snurran”.
Notera att betalsättet ligger kvar till dess att du har valt ett annat. Kontrollera därför alltid betalsättet innan du startar en biljett.
Kontrollera att zonkoden stämmer överens med skyltarna där du har parkerat. Säkerställ att registreringsnumret är rätt för det fordon du parkerar med.

5. Dra medsols i ”snurran” för att välja hur lång tid du vill att biljetten ska vara aktiv.
Notera att du endast får parkera så lång tid som skyltarna anger, vissa områden har maxtider som ska följas.  

6. Tryck på ”Starta biljett” i mitten av ”snurran”.

7. Läs och kontrollera att informationen stämmer, välj sedan ”Ja, starta biljett.”
För vissa kommer ingen bekräftelse upp, detta beror på att du tidigare har valt ”Ja, och visa inte igen”. Bekräftelsen kan aktiveras igen i appens inställningar.

8. Kontrollera att din biljett finns under ”Biljetter”.
Du hittar ”Biljetter” genom att trycka på biljetten i menyn längst ner i appen, andra ikonen från vänster.

Hur administrerar jag användare av fakturabetalning i Faluappen?

Företag och organisationer har möjlighet att ansöka om fakturabetalning i Faluappen.

När du som administratör har lagt till användare som har rätt att nyttja fakturabetalning för företaget kan du administrera användarna.

Gör så här för att administrera användare för fakturabetalning i Faluappen: 

1. Öppna Faluappen och logga in vid behov.

2. Tryck på de fyra strecken längst ned till höger i menyn.

3. Tryck på ”Företag”.

4. Tryck på det företag du vill administrera.

5. Tryck på den användare du vill administrera.

6. Redigera uppgifterna i fälten, tryck sedan på ”Uppdatera”.”

7. Kontrollera att ändringarna har sparats i användarlistan.

Hur lägger jag till en ny användare för fakturabetalning?

Företag och organisationer har möjlighet att ansöka om fakturabetalning i Faluappen.

När ansökan är godkänd kan du som administratör lägga till användare som har rätt att nyttja fakturabetalning för företaget.

Så här lägger du till användare för fakturabetalning i Faluappen: 

1. Kontrollera att den nya användaren har loggat in med sitt mobilnummer i Faluappen.

2. Öppna Faluappen och logga in vid behov.

3. Tryck på de fyra strecken längst ned till höger i menyn.

4. Tryck på “Företag”.

5. Tryck på det företag du vill administrera.

6. Tryck på “Lägg till användare”.

7. Fyll i användaruppgifterna och tryck på “Lägg till användare.”

8. Kontrollera att användaren nu syns under “Företag: användare”.

Hur gör jag om jag redan har en privat användare i Faluappen?

Det finns ett par alternativ du kan använda om du redan har en privat användare i Faluappen.

 • Använd ditt privata mobilnummer och koppla som användare av företagets fakturering.
  När du använder ditt privata mobilnummer är det extra noga att hålla koll på vem som är användare samt administratör av faktura för företaget.
 • Logga ut ditt privata mobilnummer och logga in med det mobilnummer du har på jobbet.
  När du gör en separat användare till ditt mobilnummer på jobbet, behöver du logga in och ut mellan två olika konton för att välja mellan faktura för företaget eller ditt privata betalkort. 

Kom ihåg att byta till rätt betalsätt varje gång du ska starta parkeringen.

Varför godkänns inte telefonnumret när jag försöker lägga till en ny användare?

Har den nya användaren loggat in i Faluappen med det telefonnummer som du vill lägga till som ny användare?

Telefonnumret måste vara kopplat till ett användarkonto i Faluappen. Den nya användaren behöver därför ha loggat in i appen med telefonnumret innan du lägger till denne som användare av faktura för ert företag.

Hur raderar jag mitt företag som fakturakund i Faluappen?

För att radera ditt företagskonto i Faluappen, kontakta Falu P AB.

Kameraparkering

Hur betalar jag min kameraparkering?

Du kan använda olika betalningsmetoder. Det enklaste är att godkänna automatisk betalning i Faluappen innan du använder det nya systemet för första gången. Det behöver du bara göra en gång, därefter sköter allting sig själv och du behöver bara tänka på att parkera din bil. Välj vilken bil du vill ansluta till kameraparkering i Faluappen och godkänn automatisk betalning.

Biljetten för kameraparkeringen samlas med dina andra biljetter i appen och det totala beloppet dras en gång i månaden från ditt registrerade betalkort.

Du kan också betala manuellt, med Swish eller betalkort, när du har parkerat klart. Skanna en QR-kod på plats i Falangaraget eller gå in på betala.falup.se.

Om ingen betalning har skett 48 timmar efter avslutad parkering skickas en faktura till fordonets registrerade ägare.

Kan jag parkera i Falangaraget utan Faluappen? 

Ja, du kan välja att betala på betala.falup.se inom 48 timmar efter parkeringstillfället, eller skanna en QR-kod på plats i garaget och betala direkt med Swish eller betalkort.

Sparar ANPR bilder på mig?

Kameran i garaget läser endast av bilens registreringsskylt och tar inga övriga bilder. Inga ansikten syns i avläsningen.

Jag vill registrera automatisk betalning, hur gör jag?

Välj vilken bil du vill ansluta till kameraparkering i Faluappen och godkänn automatisk betalning, innan du använder det nya systemet för första gången. Det behöver du bara göra en gång, därefter sköter allting sig själv och du behöver bara tänka på att parkera din bil.

Biljetten för kameraparkeringen samlas med dina andra biljetter i appen och det totala beloppet dras en gång i månaden från ditt registrerade betalkort.

Vad händer om jag kör in och ut på en gång, till exempel om garaget är fullt?

Kamerorna registrerar vilken tid du kör in och vilken tid du kör ut. Åker du ut direkt utan att parkera görs ingen betalning.

Vad händer om jag missar att betala?

Om ingen manuell eller automatisk betalning har registrerats 48 timmar efter avslutad parkering skickas en faktura till fordonets ägare. Fakturaavgift tillkommer.

Långtidsavtal (hyra p-plats)

Hur aktiverar jag mitt registreringsnummer i avtalet?

Reserverad plats

Se och ändra aktivt registreringsnummer med appen Min Parkering Falu P:

1. Tryck på ”Platser” längst ned till höger i menyn.
2. Tryck på ”Plats” i menyn under parkeringsområdets namn.
3. Tryck på ”registreringsskylten”. Här kan du lägga till och ta bort registreringsnummer, samt välja vilket som ska vara aktivt.
4. Tryck på det registreringsnummer som du vill aktivera, appen bekräftar med en notis när det är uppdaterat.

Du kan även gå in på minparkering.falup.se och logga in med Mobilt Bank ID för att administrera ditt avtal och till exempel ändra vilket registreringsnummer som är aktivt.

Parkerar du varje dag med samma bil aktiverar du ditt tillstånd vid första tillfället och låter sedan inlagt registreringsnummer ligga kvar aktivt. Registreringsnumret behöver endast ändras när du parkerar med en annan bil än den som är aktiv.

Oreserverad plats

Se och ändra aktivt registreringsnummer med appen Min Parkering Falu P:

1. Tryck på ”Tillstånd” längst ned, andra symbolen från vänster i menyn.

2.a. För att aktivera registreringsnummer (texten “Ditt tillstånd för detta fordon är ännu inte aktiverat” syns under registreringsskylten):
· Tryck på registreringsskylten.
· Välj rätt registreringsnummer i rullistan. Vid behov, lägg till ett nytt.
· Tryck på “Starta parkering”.

2.b. För att ändra aktivt registreringsnummer (texten “Ditt tillstånd för detta fordon är aktivt” syns under registreringsskylten):
· Tryck på “Stoppa parkering”.
· Tryck på registreringsskylten.
· Välj rätt registreringsnummer i rullistan. Vid behov, lägg till ett nytt.
· Tryck på “Starta parkering”.

3. När rutan under registreringsskylten är grön är ditt parkeringstillstånd aktivt för valt registreringsnummer.

Du kan även gå in på minparkering.falup.se och logga in med Mobilt Bank ID för att administrera ditt avtal och till exempel ändra vilket registreringsnummer som är aktivt.

Hur öppnar jag garageporten med appen?

Reserverad plats

Öppna porten med appen Min Parkering Falu P:

1. Tryck på ”Platser” längst ned till höger i menyn.
När du är i närheten av porten kommer ikonen till höger om ”ÖPPNA” bli mer och mer grön.
2. När ikonen är grön, tryck på ”ÖPPNA” för att öppna porten.

Oreserverad plats

Öppna porten med appen Min Parkering Falu P:

1. Tryck på ”Tillstånd” längst ned lite till vänster i menyn.
2. Tryck på ”Öppna portar”.
När du är i närheten av en grind kommer ikonen till höger om ”ÖPPNA” bli mer och mer grön.
3. När ikonen är grön, tryck på ”ÖPPNA” för att öppna porten.

När får jag svar på min ansökan om p-plats?

Just nu har vi kö vid nästan alla våra områden för långtidsavtal. Hur lång tid det tar att få en plats beror bland annat på vilket område det gäller och hur stor omsättning vi har på platserna. Vissa av våra områden har större omsättning, andra har mindre omsättning. Hur lång tid det tar att få en plats är därför svårt att svara på.

Du kan se vilken plats du har i kön, via Mina sidor på Min Parkering.

Other Questions

How do I pay my parking with SMS or by phone call?

Information about how to pay your parking fee with SMS or by phone call can be found on the page Payment Methods.

Are there any areas I can park at free of charge?

In Falun, you can park free of charge on the parking areas Tisken, Städet and Bangården.

On Sundays, many other areas are free of charge. You can find prices and information about our areas on our Parking Map.

Parking Fines

How do I appeal a parking fine I think is inaccurate?

Parking fines in Sweden are controlled by two different laws, for if the fine was issued on private land or streets.

If the yellow parking fine says “Parkeringsanmärkning” – pay first and then appeal

If you’ve received a “parkeringsanmärkning” that you consider inaccurate, you can appeal it but you have to pay for it either way. If your appeal is approved, you will get the fine back. You have 8 days to pay the fine, from the date it was issued. If you don’t pay, you will get reminders and a higher fee, then the issue will be handed over to the bailiff.

You have 6 months to appeal a “parkeringsanmärkning”, from the date it has been paid or from the date the bailiff started a process.

For any questions regarding the payment, contact The Swedish Transport Authority.
Visit The Swedish Transport Authority’s website for more information.

If the “parkeringsanmärkning” contains obvious errors, such as for example vehicle manufacturer, you can apply for correction instead. This must be done within a couple days from receiving the fine. You apply for correction by taking the fine with you to the local police station where the fine was issued. If your application for correction was not approved, you can continue by filing an appeal.

A “parkeringsanmärkning” that you consider inaccurate is appealed to The Dalecarlia Police Authority. Visit The Dalecarlia Police Authority’s website for more information on how to file an appeal.

 

If the yellow parking fine says “Kontrollavgift” – appeal first and pay after

If you’ve received a “kontrollavgift” that you consider inaccurate, this needs to be appealed right away. If you pay the fine, the issue is considered closed and can lead to you having to take the matter to court if you consider the “kontrollavgift” inaccurate.

Appeal a “kontrollavgift” with Aimo Park. The appeal must be written and can be done via a form on their website.

Visit Aimo Parks website for more information on appeals.

Parking Rules and Signs

What other rules do I need to know?

In the rural area, parking is always prohibited if nothing else is informed with signs or other instructions in the location. You must always know the general rules for parking, because they also decide where and how you’re allowed to stop.

For example:

 • You cannot stop or park closer than 10 metres to an intersection or a pedestrian crossing.
 • You cannot stop or park in a bicycle lane or on a bicycle or walking path.
 • You cannot stop or park in a place that obscures signage or traffic signals.
 • You cannot stop or park on a motorway or freeway.
 • You cannor stop or park in a road gate or tunnel, on or close to a hilltop or close to a curve where your vision is obscured.
 • You cannot park on a bus stop or a stop for school buses. You are allowed to stop, but only to allow passengers to get in or out of the vehicle, provided that you are not hindering a bus or school bus.
 • Within urban areas, you cannot stop or park in public places outside of the road, for example ditches, dividers, parks and plantations.

Please note that there are other parking rules and it is your responsibility to know them. You can find more information in this brochure on the Swedish Transport Authority website.

How do I park correctly?

The parking rules are built on two simple principles: you can’t stop or park where danger can occur or if it hinders or disturbs others.

This means, among other things:

 • You need to make sure the vehicle can't start moving on its own after parking or stopping.
 • The vehicle has to be inside the parking lines with all its wheels.
 • You can't open the doors in a way that can create danger for others.
 • You can't park so that you hinder someone else from getting into their vehicle or blocking someone in.
 • When a parking ticket is needed, it should be visibly placed in the windsheild. Information on the ticket needs to be readable.

What does date parking entail?

The sign means that it is prohibited to park on the side of the road with even house numbers on days with even dates, and on the side of the road that has uneven house numbers on days with uneven dates. Date parking is meant to allow maintenance of the streets.

 

 

 

 

What do pedestrian street and pedestrian area entail?

GågataThe pedestrian street is for pedestrians. You are allowed to ride a bike if no bike ban is applied, but not faster than walking speed and you have to give way to pedestrians.

Motor driven vehicles are only allowed to drive on a pedestrian street to cross it. Exceptions are made for goods delivery, transport of guests to hotels and transports of sick or disabled people.

Vehicles that enter the pedestrian street may only drive as fast as walking speed and shall always give way to pedestrians. On a pedestrian street, parking may only happen on a specifically marked place, except for people with a disability parking permit.

GångfartsområdeIn a pedestrian area, traffic with motor vehicles is permitted but you can only drive in walking speed and have to give way to pedestrians. Parking may only occur on especially marked spots.

What do no parking and no stopping signs entail?

Förbjudet att parkera fordon.The sign means that it is prohibited to park vehicles. By “park” is meant stopping a vehicle for a time with or without a driver inside. Exceptions can occur if you’re stopping to let a passenger out or in, or to load goods on or off the vehicle.

 

 

Förbjudet att stanna och parkeraThe sign means that it is prohibited to stop and park vehicles. By “stop” is meant stand still with a vehicle. Exceptions can occur if you’re stopping to prevent danger or if the traffic conditions call for it.

 

 

Where can I park in Falun?

Falu P AB manages approximately 12 500 parking spaces in central Falun and surrounding areas, both indoors and in parking garages. You can find a parking lot that fits your needs, on our Parking Map.

In Falun Municipality, there are local traffic ordinances. One of these says that it’s always prohibited to park within the central areas. Another one says that “date parking” applies within the urban area. On The Swedish Transport Agency website, under “Sök trafikföreskrift” you’ll find more information about the local traffic ordinances and maps over where exactly they apply.

Can't find what you're looking for?

Contact Falu P