Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun
P-bot på vindruta

Justerad felparkeringsavgift i Falun

From den 1 april kommer nya avgifter för felparkering att börja gälla i Falun. Det är Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som har tagit beslutet om att justera felparkeringsavgifterna utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv och få parkörerna att parkera sina fordon rätt och därmed säkerställa trafiksäkerhet och framkomlighet på stadens gator.

De nya beloppen som kommer gälla är 400kr, 800kr, 1200kr samt maxbeloppet om 1300kr om man ställer sig på en plats för rörelsehindrade utan tillstånd. Exempelvis på nya felparkeringsavgifter som kommer träda i kraft:

  • 400kr i böter om avgift är erlagd men att man kommer för sent till sitt fordon
  • 1200kr om man har parkerat närmare ett övergångsställe än 10 meter
  • 1300kr om man ställer sig på en plats avsedd för rörelsehindrade utan tillstånd

De nya avgifterna ska få kunderna att parkera rätt och få ner antalet felparkerade fordon samt utställda parkeringsanmärkningar.