Två parkerade bilar längs med trottoarkanten

Parkeringsfakta

Det här med parkering är inte alltid det lättaste. I trafikförordningen finns allmänna regler om hur du får stanna och parkera, men dessa anges inte genom vägmärken utan det är ditt ansvar att kunna dem ändå.

Det finns också lokala bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken.

Här har vi samlat lite information om hur du gör för att parkera rätt.

Parkera rätt

Hur parkerar jag rätt?

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper: du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår eller så att du hindrar eller stör andra.

Det innebär bland annat att:

 • Du måste se till att fordonet inte kan komma i rörelse av sig själv när du har stannat eller parkerat.
 • Fordonet måste stå innanför parkeringsrutan med alla hjulen.
 • Du får inte öppna dörrarna på ett sådant sätt att det uppstår fara för andra.
 • Du får inte parkera så att du hindrar någon annan från att komma in i sitt fordon eller så att du hindrar andra fordon från att komma iväg.
 • När parkeringsbiljett krävs ska den placeras framtill i fordonet. Tidsangivelser eller andra uppgifter som visar att villkoren för parkeringen är uppfyllda ska vara väl synliga och läsbara utifrån.

Vilka andra regler behöver jag känna till?

I de centrala stadsdelarna är parkering alltid förbjuden om inget annat anges med vägmärke eller annan anvisning på platsen. Du måste dock alltid kunna de allmänna reglerna för parkering eftersom de också bestämmer var och hur du får stanna.

Till exempel är följande förbjudet:

 • Du får inte stanna eller parkera närmare än 10 meter från en korsning eller ett övergångsställe.
 • Du får inte stanna eller parkera i ett cykelfält eller på en cykel- eller gångbana.
 • Du får inte stanna eller parkera så att vägmärken eller trafiksignaler skyms.
 • Du får inte stanna eller parkera på en motorväg eller motortrafikled.
 • Du får inte stanna eller parkera i en vägport eller tunnel, på eller i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där sikten är skymd.
 • Du får inte parkera på en hållplats för bussar eller skolskjuts. Du får stanna på en hållplats, men bara för att passagerare ska kunna kliva i eller ur och under förutsättning att du inte hindrar buss eller skolskjuts.
 • Inom tättbebyggt område får du inte stanna eller parkera på allmänna platser utanför vägen, till exempel i diken, skiljeremsor, parker, planteringar eller liknande.

Observera att det finns fler parkeringsregler och att det är ditt ansvar att känna till dem. Här kan du bläddra i en broschyr som Transportstyrelsen har gjort om de viktigaste generella bestämmelserna för att stanna och parkera.

Varför är det viktigt att parkera rätt?

Parkeringsreglerna finns till av en anledning, och det är för att göra staden framkomlig, säker och trygg. Genom att förhindra att fordon parkeras trafikfarligt ökar vi trafiksäkerheten.

Det handlar till exempel om att utryckningsfordon som brandbil och ambulans behöver ha fri väg. En felparkerad bil kan betyda en försening i en transport där varje minut är viktig för att rädda liv. Även väghållningsfordon måste kunna ta sig fram utan problem.

Parkeringsreglerna ökar också framkomligheten för oskyddade trafikanter. En felparkerad bil som exempelvis skymmer sikten kan i värsta fall leda till en trafikolycka. När du parkerar rätt på en anvisad parkering så vet du att du inte utgör någon fara.

Parkeringsbiljett

Hur betalar jag i parkeringsautomaten?

Beroende på vilken automat det gäller kan du antingen betala med mynt eller med kort. Du kan också alltid betala via din mobiltelefon på alla våra parkeringar genom att använda Faluappen eller sms-parkering.

Här kan du läsa mer om hur du betalar din parkering med Faluappen.

Kortbetalning finns i två olika varianter:

 • Förskottsbetalning – du betalar vid ankomst för den tid du önskar parkera.
 • Efterskottsbetalning – du checkar in med ett betalkort vid ankomst, och checkar ut och betalar med samma betalkort när du lämnar parkeringen.

Vi jobbar för att minska kontanthanteringen av flera skäl, varav det främsta är att undanröja skadegörelse och stöld.

Har du problem med en betalautomat, ring till Aimo Park. Telefonnummer till felanmälan finns angivet på betalautomaten och är tillgänglig dygnet runt.

Vad gäller för parkeringsbiljett?

När du parkerar med en parkeringsbiljett gäller följande:

 • Placera parkeringsbiljetten som visar att du har betalat fullt synlig innanför framrutan.
 • Kontrollera att parkeringsbiljetten ligger kvar innan du lämnar bilen. Dörrdraget kan medföra att parkeringsbiljetten blåser ner.
 • Parkeringsbiljetten är en värdehandling som kan skadas av yttre åverkan. Vid skada eller förlust ersätts du inte för den kostnad detta kan medföra.

Tänk alltid på att:

 • Betala i rätt betalautomat. Våra betalautomater är alltid märkta med Aimo Park.
 • Betala rätt taxa.
 • Uppfylla övriga regler som gäller på parkeringen.

Vad betyder skylten?

Vad innebär parkeringsförbud och stannandeförbud?

Förbjudet att stanna och parkeraSkylten betyder att det är förbjudet att stanna och parkera fordon. Med stanna menas att stå stilla med ett fordon. Undantag gäller om du stannar för att undvika fara eller för att trafikförhållandena kräver det.

 

 

 

Förbjudet att parkera fordon.Skylten betyder att det är förbjudet att parkera fordon. Med parkera menas att ställa upp ett fordon med eller utan förare. Undantag gäller om du stannar för låta en passagerare stiga i eller ur fordonet eller för att lasta av eller på gods.

 

 

Vad gäller för gågata och gångfartsområde?

GågataGågatan är till för fotgängare. Du får cykla på gågatan om inget cykelförbud anges, men inte fortare än gångfart och du måste lämna företräde åt gående.

Motordrivna fordon får bara köra in på en gågata för att korsa den. Undantag gäller för varuleveranser, transporter av gods eller boende, transporter av gäster till eller från hotell, och transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer.

Fordon som har rätt att köra på gågatan får högst köra i gångfart och ska alltid lämna företräde till gående. På en gågata får parkering endast ske på skyltad plats, undantaget är personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

GångfartsområdeI ett gångfartsområde är trafik med motorfordon tillåten men du får köra högst i gångfart och du måste lämna företräde åt gående. Parkering får bara ske på skyltade platser.

 

Vad innebär skylten Laddplats?

LaddplatsSkylten betyder att endast fordon som laddas med el får parkeras på platsen.

 

 

 

Hur fungerar datumparkering?

Skylten betyder att det är förbjudet att parkera på den sida av vägen som har jämna adressnummer på dagar med jämnt datum, och på den sida av vägen som har udda adressnummer på dagar med udda datum. Datumparkeringen är till för att kunna underhålla gatorna.

 

 

Vad innebär områdesreglerad parkering?

ParkeringsförbudSkylten betyder att området har parkeringsförbud. Alla gator inom området är inte skyltade. Områdestavlan sitter i början på området och gäller fram till dess att du ser en slutskylt.

 

 

 

visa begränsad tid för tillåten parkeringOmrådestavlan kan också visa begränsad tid för tillåten parkering.

 

 

 

datumparkering gäller inom områdetEller att datumparkering gäller inom området. Datumparkeringen är till för att kunna underhålla gatorna.

 

 

 

 

 

 

 

Slutskylten visar att området där tavlan gäller upphör.

Det är ditt ansvar att ta reda på vad som gäller för området där du befinner dig, även om det inte finns en tavla på just den gatan.

Vad gäller för rörelsehindrade?

HandikapplatsSkylten betyder att platsen eller platserna är avsedda för rörelsehindrade med tillstånd. I Falu kommun finns det ett antal parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade personer. Dessa parkeringsplatser är avgiftsfria.

 

 

Vad är det för skillnad mellan de här skyltarna?

TilläggstavlorOm det finns flera tilläggstavlor under ett vägmärke så gäller anvisningarna på tavlorna var för sig, som en kompletterande anvisning till märket.

Den här kombinationen betyder att du får parkera, men högst två timmar i följd. Klockan 8–18 (på vardagar utom vardag före söndag och helgdag) måste du betala avgift.

 

 

 

 

 

parkeringsskyltInnehåller en tilläggstavla flera anvisningar gäller dessa gemensamt, som en kompletterande anvisning till märket.

Den här kombinationen betyder att du får parkera, men klockan 8–18 (på vardagar utom vardag före söndag och helgdag) får du parkera högst två timmar i följd och måste betala avgift.

 

 

 

När och hur länge får jag parkera?

Tidsangivelse

Tilläggsskylten visar när P-skylten gäller. Vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före söndag och helgdag. Vita siffror inom parentes avser vardag före söndag och helgdag. Röda siffror avser söndag och helgdag.

 

Tillåten tidTilläggsskylten visar längsta tillåtna tid för parkering. I det här fallet två timmar.

Vad betyder P-skylten utan tilläggsskylt och vad innebär 24-timmarsregeln?

p-skylt

Skylten betyder att parkering är tillåten under högst 24 timmar i följd på vardagar. Ibland kombineras den med en tilläggsskylt som anger annan tidsbegränsning. Saknas tilläggsskylt gäller alltid högst 24 timmar.

24-timmarsregeln gäller på vardagar. Under lördag, söndag och helgdag finns inte denna tidsbegränsning.